Układ moczowo-płciowy

Układ moczowo-płciowy

Układ moczowy, w wyniku odbywających się w organizmie procesów przemiany materii odpowiada za usuwanie zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii oraz regulację zawartości wody w organizmie. Największą rolę w procesie wydalniczym polegającym m.in. na usuwaniu toksycznych produktów przemiany materii odgrywają nerki. Nerki odgrywają zasadniczą rolę w regulacji gospodarki wodnej, sodowej, potasowej, wapniowo-fosforanowej równowagi kwasowo-zasadowej oraz regulacji ciśnienia tętniczego krwi. W nerkach produkowane są także niektóre substancje hormonalne.